Kalendar

Info sesije


Mjesto događaja: Bosna i Hercegovina

U sklopu projekta Challenge to Change 3.0, planirano je održavanje info sesija u cilju detaljnijeg informisanja potencijalnih aplikanata. Lokacije i vrijeme održavanja će biti naknadno utvrđeni.