Kalendar

Info dan - Doboj


Mjesto događaja: Hotel Park (ul. Kneza Lazara 2)

Info dan u Doboj na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u sali hotela Park (ul. Kneza Lazara 2), u utorak 27.11.2018. godine sa početkom u 11.00 časova.

Info dan - Bijeljina


Mjesto događaja: Zgrada Skupštine Grada Bijeljina

Info dan u Bijeljini na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u zgradi Skupštine Grada Bijeljina (Trg Kralja Petra Karađorđevića), u utorak 27.11.2018. godine sa početkom u 11.00 časova.

Info dan - Travnik


Mjesto događaja: Mala sala Općine Travnik

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u Maloj sali Općine Travnik, u petak 16.11.2018. godine sa početkom u 13.30 sati.


  • Partner Organizations: Općina Travnik

Info dan - Brčko


Mjesto događaja: Brčko (Direkcija za financije Vlade Brčko distrikta BiH)

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u prostorijama Direkcije za financije Vlade Brčko distrikta BiH, u srijedu 14.11.2018. godine sa početkom u 12 sati.


  • Partner Organizations: Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjel za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Info dan - Sarajevo


Mjesto događaja: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. (Kolodvorska 6)

Info dan na kojem će biti predstavljen Drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Challenge fonda za inovativne poslovne ideje će se održati u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. (Kolodvorska 6) u srijedu 28.03.2018. godine sa početkom u 10 sati. Da bi prisustvovali info sesiji, molimo vas da se obavezno prijavite na c2c@serda.ba  sa vašim imenom, prezimenom i nazivom privrednog subjekta ispred kojeg dolazite.   

Info dan - Zenica


Mjesto događaja: Poslovna zona Zenica 1 (Zmaja od Bosne bb)

Info dan na kojem će biti predstavljen Drugi poziv Challenge programa održat će se u prostorijama Agencije ZEDA, Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb (2. sprat ICC), ponedeljak 26.03.2018. godine sa početkom u 12 sati.


  • Partner Organizations: Agencija ZEDA

Info dan - Stockholm


Mjesto događaja: Kungliga Myntkabinettet (Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm)

Info dan na kojem će biti predstavljen Drugi poziv Challenge programa održat će se u prostorijama Kungliga Myntkabinettet (Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm) u subotu 24.03.2018. godine sa početkom u 13.00 sati.


  • Partner Organizations: APU Network

Info dan - Trebinje


Mjesto događaja: Zgrada poslovnog inkubatora (ulica Stepe Stepanovića bb)

Info dan na kojem će biti predstavljen Drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Challenge fonda za inovativne poslovne ideje će se održati u zgrada poslovnog inkubatora (ulica Stepe Stepanovića bb) u petak 23. marta u 12 časova.

Info dan - Doboj


Mjesto događaja: sala hotela Park

Info dan na kojem će biti predstavljen Drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Challenge fonda za inovativne poslovne ideje će se održati u sali hotela Park, 22. marta 2018. godine u 11 časova.

Info dan - Tuzla


Mjesto događaja: Kantonalna privredna komora Tuzla (Trg Slobode bb, 75000 Tuzla)

Info dan na kojem će biti predstavljen Drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Challenge fonda za inovativne poslovne ideje će se održati u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla u srijedu 21.03.2018godine sa početkom u 11 sati. 


  • Partner Organizations: Kantonalna privredna komora Tuzla