Pozivi

4. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda


Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 400.000 EUR.

3. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda


Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 480.000 EUR.

Poziv je završen

2. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda


Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 480.000 EUR.

Poziv je završen

1. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda


Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 480.000 EUR.

Poziv je završen