Publikacije

Pitanja i odgovori za 3. javni poziv za dodjelu grant sredstava


U dokumentu se nalaze odgovori na pitanja koja su postavljena preko web stranice i e-mail adrese info@c2c.ba, zaključno sa 18.12.2023. godine.

Preuzimanje

Aplikativni paket za 3. javni poziv


Aplikativni paket za 3. javni poziv se sastoji od: vodiča za aplikante, forme izjave aplikanta, offline verzije aplikacione forme sa budžetom (Word i Excel) i tehničkog uputstva za apliciranje.

Preuzimanje

Aplikacioni paket za 2. javni poziv


Aplikacioni paket za 2. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda se sastoji od: vodiča za aplikante, forme izjave aplikanta i offline verzije aplikacione forme sa budžetom (Word i Excel) .

Preuzimanje

Pitanja i odgovori za 1. javni poziv za dodjelu grant sredstava


U dokumentu se nalaze odgovori na pitanja koja su postavljena preko web stranice i e-mail adrese info@c2c.ba, zaključno sa 13.11.2022. godine.

Preuzimanje

Aplikacioni paket za 1. javni poziv


Aplikacioni paket za 1. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda se sastoji od: Vodiča za aplikante, obrasca Izjave aplikanta i Offline verzije aplikacione forme sa budžetom (Word i Excel).

Preuzimanje