Publikacije

Pitanja i odgovori za 6. javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda


U dokumentu se nalaze odgovori na pitanja koja su postavljena preko web stranice i E-maila info@c2c.ba zaključno sa 01.02.2021. godine

Preuzimanje

Aplikacioni paket za 6. javni poziv


Aplikacioni paket za 6. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda se sastoji od: Vodiča za aplikante, Uputstva za apliciranje i Offline verziju aplikacione forme sa budžetom (Word i Excel) .

Preuzimanje

Pitanja i odgovori za 5. javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda


U dokumentu se nalaze odgovori na pitanja koja su postavljena preko web stranice i E-maila info@c2c.ba zaključno sa 12.03.2020. godine

Preuzimanje

Aplikacioni paket za 5. javni poziv


Aplikacioni paket za 5. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda se sastoji od: Vodiča za aplikante, Uputstva za apliciranje i Offline verziju aplikacione forme sa budžetom (Word i Excel) .

Preuzimanje

Pitanja i odgovori za 4. javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda


U dokumentu se nalaze odgovori na pitanja koja su postavljena preko web stranice i E-maila info@c2c.ba zaključno sa 02.07.2019. godine

Preuzimanje

Aplikacioni paket za 4. javni poziv


Aplikacioni paket za 4. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda se sastoji od: Vodiča za aplikante, Uputstva za apliciranje i Offline verziju aplikacione forme sa budžetom (Word i Excel) .

Preuzimanje

Ciljevi održivog razvoja


Poziv firmama iz privatnog sektora u BiH za slanje aplikacija za nagradu za biznis lidere održivog razvoja za 2019. godinu

Preuzimanje

Challenge Champions - Impact Stories


Sharing Impact Stories of Sida’s Bilateral Challenge Funds in Bosnia and Herzegovina, Colombia and Somalia

Preuzimanje