O projektu

Mala i srednja preduzeća (MSP) imaju glavnu ulogu i značaj u ekonomiji svake zemlje, te su ključni izvor njenog rasta. U današnjem ekonomskom sistemu MSP se definišu kao snaga koja može imati najveći uticaj na dalje unapređenje ekonomske strukture. Istovremeno, nijedna ekonomija nije dugoročno održiva bez inovacija, tako da inovativne politike treba da budu komplementarne politikama orijentisanim na MSP.

Iako je konkurentnosti privrede jedan od ključnih faktora inovativnosti, u Bosni i Hercegovini mali procenat kompanija odlučuje se na neke inovativne aktivnosti. Kao najvažniju barijeru u provođenju inovativnih aktivnosti istaknuti su nedostatak sredstava unutar preduzeća ili grupe preduzeća, nedostatak internih finansija za inovacije, nedostatak sredstava iz izvora za inovacije izvan preduzeća.

Švedska je prepoznala gore navedene probleme u Bosni i Hercegovini i nastavlja podršku inovativnim privrednim subjektima u okviru projekta Challenge to Change 3.0.

Ukupni budžet trogodišnjeg projekta Challenge to Change 3.0 je 3 miliona EUR, a Challenge fond je dostupan registrovanim privrednim subjektima iz  Bosne I Hercegovine i Švedske, koji imaju inovativne ideje, koje mogu dovesti do povećanja broja zaposlenih, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u našoj zemlji. U okviru projekta predviđena su četiri poziva za dostavljanje aplikacija. Privredni subjekti koji ispune  uspostavljene kriterije mogu dobiti grant sredstva u iznosu maksimalno 30.000 EUR.