Kalendar

Info dan - Zenica


Mjesto događaja: prostorije Privredne komore ZDK

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u prostorijama Privredne komore ZDK, u ponedeljak 03.12.2018. godine sa početkom u 11.00 sati.


  • Partner Organizations: Privredna komora ZDK

Info dan - Istočno Sarajevo


Mjesto događaja: zgrada Administrativnog centra grada

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u zgradi Administrativnog centra grada (ul. Stefana Nemanje 14), u četvrtak 29.11.2018. godine sa početkom u 12:00 časova.

Info dan - Prijedor


Mjesto događaja: prostorije agencije PREDA (bivša upravna zgrada CELPAK)

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u prostorijama agencije PREDA (bivša upravna zgrada CELPAK), Aleja Kozarskog odreda bb, u četvrtak 29.11.2018. godine sa početkom u 11:00 časova.

 

Info dan - Tuzla


Mjesto događaja: Trg slobode bb - III sprat

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u prostorijama Kantonalne privredne komore u Tuzli (Trg slobode bb - III sprat), u četvrtak 29.11.2018. godine sa početkom u 12.00 sati.


  • Partner Organizations: Kantonalna privredna komora Tuzla

Info dan - Banja Luka


Mjesto događaja: Sala Univerziteta za poslovne studije

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u sali Univerziteta za poslovne studije (ul. Jovana Dučića 23a), u srijedu 28.11.2018. godine sa početkom u 11:00 časova.

Info dan - Trebinje


Mjesto događaja: zgrada Poslovnog inkubatora, ul. Stepe Stepanovića bb

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u zgradi Poslovnog inkubatora (ul. Stepe Stepanovića bb) u srijedu 28.11.2018. godine sa početkom u 11:00 časova.

Info dan - Posušje


Mjesto događaja: Općina Posušje

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u prostorijama Općine Posušje, u utorak 27.11.2018. godine sa početkom u 12.00 sati.


  • Partner Organizations: Županija Zapadnohercegovačka / Ured Vlade za europske integracije

Info dan - Bijeljina


Mjesto događaja: Zgrada Skupštine Grada Bijeljina

Info dan u Bijeljini na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u zgradi Skupštine Grada Bijeljina (Trg Kralja Petra Karađorđevića), u utorak 27.11.2018. godine sa početkom u 11.00 časova.

Info dan - Doboj


Mjesto događaja: Hotel Park (ul. Kneza Lazara 2)

Info dan u Doboj na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u sali hotela Park (ul. Kneza Lazara 2), u utorak 27.11.2018. godine sa početkom u 11.00 časova.

Info dan - Travnik


Mjesto događaja: Mala sala Općine Travnik

Info dan na kojem će biti predstavljen Treći javni poziv Challenge programa održat će se u Maloj sali Općine Travnik, u petak 16.11.2018. godine sa početkom u 13.30 sati.


  • Partner Organizations: Općina Travnik