Publikacije

Pitanja i odgovori za 3. javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda


U dokumentu se nalaze odgovori na pitanja koja su postavljena preko web stranice i E-maila info@c2c.ba zaključno sa 05.12.2018. godine.

Preuzimanje

Aplikacioni paket za 3. javni poziv


Aplikacioni paket za 3. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda se sastoji od: Vodiča za aplikante, Uputstva za apliciranje i Offline verzije aplikacione forme sa budžetom (Word i Excel) .

Preuzimanje

Pitanja i odgovori za 2. javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda


U dokumentu se nalaze odgovori na pitanja koja su postavljena preko web stranice i E-maila info@c2c.ba zaključno sa 23.03.2018. godine.

Preuzimanje

Aplikacioni paket za 2. javni poziv


Aplikacioni paket za 2. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda se sastoji od: Vodiča za aplikante, Uputstva za apliciranje i Offline verzije aplikacione forme sa budžetom (Word i Excel) .

Preuzimanje

Informativni List


Osnovne informacije o projektu Challenge to Change

Preuzimanje

Pitanja i odgovori za 1. javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda - 2. dio


U dokumentu se nalaze odgovori na pitanja koja su postavljena preko web stranice i E-maila info@c2c.ba zaključno sa 02.06.2017. godine.

Preuzimanje

Pitanja i odgovori za 1. javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda - 1. dio


U dokumentu se nalaze odgovori na pitanja koja su postavljena preko web stranice i E-maila info@c2c.ba zaključno sa 19.05.2017. godine.

Preuzimanje

Aplikacijski paket 1. poziv


Aplikacijski paket za 1. javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda se sastoji od: Vodiča za aplikante, Uputstva za apliciranje i off-line verzije aplikacione forme u Wordu.

Preuzimanje