Žene oštećenog sluha dobile mogućnost edukacije i rada u IT

Zahvaljući projektu “My Ability is Stronger than My DisAbility“ (Moja sposobnost je jača od mog invaliditeta) prvi put u BiH žene oštećenog sluha dobile su mogućnost edukacije i rada u IT oblasti i izradi personaliziranih materijala/poklona. Riječ je o socijalnoj inovaciji preduzeća PAMUK d.o.o. zahvaljući kojoj će se poboljšati zapošljivost ove posebno osjetljive kategorije stanovništva.

Realizaciju projekta podržao je i C2C fond grantom od 30.000 evra, dok je ostatak sredstava obezbijedilo samo preduzeće. Ukupna vrijednost projekta je 60.460 eura.

“Naš glavni cilj je edukacija žena sa invaliditetom u IT oblasti. Zahvaljujući projektu zaposlili smo nekoliko mladih žena sa potpunim oštećenjem sluha. Nabavili smo modernu opremu za obuku i rad, obezbijedili obuku za rad na računaru, dizajniranje, te izradu predmeta uz pomoć mašine za print i UV i mašine za vezenje. Nakon završene edukacije u IT oblasti polaznice su stečeno znanje usavršile radom u oblasti dizajna, štampe i kompjuterskog vezenja na tekstilnim predmetima. Nakon obuke, polaznice su izradile određene proizvode čijom su prodajom prihodi preduzeća povećani za 53%”, pojašnjavaju u preduzeću.

Podrška C2C fonda značajno je olakšala i ubrzala realizaciju inovativne ideje.

“Pored ekonomskog podsticaja, nama je najbitniji socijalni momenat, odnosno rješavanje egzistencijalnih problema invalidnih osoba i njihovo uključivanje u društvo kroz profesionalno i radno osposobljavanje. Zahvaljujući podršci ovakvih fondova, koji prepoznaju našu viziju i ciljeve, uspješno opstajemo u ovim teškim vremenima”, kažu u “Pamuk”. 

Ovo preduzeće registrovano je 2014. godine sa ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom i njihovog profesionalnog osposobljavanja za pružanje usluga moleraja, selidbe, dubinskog čišćenja, izrade promotivnih materijala za pravna lica, personaliziranih poklona za fizička i pravna lica. Osnivači firme su osobe sa 100% invaliditetom. Zapošljavaju 28 osoba, od čega su 23 osobe sa invaliditetom. Profesionalan i odgovoran pristup poslu i odnos prema klijentima ruše sve predrasude što je prethodne tri godine nagrađeno prestižnim priznanjem – bonitetnom zvijezdom za pouzdanost na šta su posebno ponosni.