Uz podršku C2C fonda pokrenuli vlastitu proizvodnju

Sa željom da unaprijede ustaljenu praksu u obrazovanju u BiH koja se zasniva na modelu „nastavnik govori – učenici slušaju, pamte gradivo i reprodukuju ga za ocjenu“, tešanjska kompanija „Igraj Uči Rasti“ d.o.o. osmislila je i proizvela edukativnu igračku „STEM robotika za djecu“. Ukupna vrijednost projekta je 10.726,58 KM, od čega su 50% bespovratna sredstava C2C fonda.

„Kako bi mogli pratiti razvoj tehnologije i zahtjeve svjetske ekonomije djeca danas, osim klasičnih tehničkih znanja, trebaju interdisciplinarni pristup koji integriše STEM vještine prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike. Tako je nastao naš inovativni proizvod - STEM Robotika za djecu koji će podstaknuti dječju radoznalost, otkriće i kreativnost, ali i  inspirisati sljedeću generaciju mladih inovatora, naučnika i umjetnika u Bosni i Hercegovini i šire. STEM Robotika za djecu je kartonska kutija ispunjena materijalima i alatima. Uz edukativnih sadržaj dolaze izazovi (a ne instrukcije) kako bi se djeci pomoglo da nauče vještine rješavanja problema. Izazovi uključuju: pravljenje robota koji šara po papiru, automobil sa tri točka, robot koji hoda na dvije ili četiri noge, robota žabu i još mnogo toga. Svrha ovih izazova jeste da kod djece razvije vještinu rasuđivanja višeg reda i opštih vještina kreativnosti, kritičkog razmišljanja, komunikacije i međusobne saradnje. Naš proizvod je podjednako namijenjena djevojčicama i dječacima. Želimo im dati do znanja da je sve što se nalazi oko njih napravio neko i da oni isto tako mogu oblikovati i izgraditi svoje stvari koje će koristiti drugi ljudi“, pojašnjava Armin Maglić, direktor kompanije.

Iako posluju od 2016. godine, do sada nisu imali priliku da razviju vlastitu proizvodnju zbog čega im je podrška C2C fonda bila od izuzetnog značaja.

„Kupovina CNC mašine omogućila nam je da radimo brza testiranja prototipa, pokrenemo vlastitu proizvodnju, a sada možemo da pružamo usluge rezanja i graviranja i trećim licima. Ali, najveća satisfakcija leži u činjenici da sa novim proizvodom doprinosimo rješavanju problema nepravilnog razvoja djece, manjka stimulacije razvoja kognitivnih i intelektualnih sposobnosti u godinama ključnim za njihov psihofizički razvoj“, ističe Maglić.