Urađen prototip električnog bicikla u novouspostavljenom Centru za proizvodnju prototipa

C2C fond nastavlja da podržava inovativne projekte kompanija širom Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i projekat osnivanja prototipnog centra – centra koji se bavi proizvodnjom prototipa i manjih serija proizvoda metalnih dijelova, kao i razvoj BiH električnog bicikla sarajevske kompanije Argerr d.o.o.

Vrijednost ukupnog projekta bila je 67.000 eura, od čega Argerr d.o.o Sarajevo učestvovao sa 65% vlastitih sredstava, a C2C fond podržao grantom u iznosu od 35%.

„Realizacijom projekta, proširili smo naše poslovanje i na aspekt proizvodnje. Osnivanjem prototipnog centra našim klijentima smo u mogućnosti pružiti kompletnu uslugu na jednom mjestu – od razvoja proizvoda i opreme korištenjem savremenih 3D softwera, do same proizvodnje. Naš prototipni centar u Bugojnu sadrži dvije CNC mašine, te prateće mašine za proizvodnju i obradu metalnih dijelova. Uporedo sa uspostavljenim prototipnim centrom, obzirom na iskustvo rada na stranom tržištu u tom polju, naš tim radi na razvoju električnog bicikla kako bi građanima Bosne i Hercegovine mogli ponuditi alternativni  način prevoza, koji je ekološki prihvatljiv, siguran i dostupan, te u potpunosti razvijen i izrađen u BiH“, kažu u ovoj kompaniji.

U okviru projekta realizovano je idejno rješenje, dizajn, analize napona, 3D model, te je izrađen karbonski prototip bicikla koji je testiran. Električni bicikl je trenutno u fazi izrade drugog poboljšanog prototipa, a tim ovog preduzeća već vrijedno radi na modifikacijama u cilju razvoja i izrade atraktivnog, ultralakog električnog bicikla za jednostavnu i praktičnu svakodnevnu upotrebu.

Zahvaljujući projektu i podrški C2C fonda, Argerr d.o.o. je uposlio još dva mlada mašinska inžinjera, a u skorijoj budućnosti planirano je dalje proširenje tima.

„C2C fond je od velikog značaja naročito za mala i srednja preduzeća, koji značajnim sredstvima pomaže daljem razvoju firmi, te otvara nove mogućnosti za širenje poslova i upošljavanje radnika“, ističu u „Argerr“-u.   

Inače, ova kompanija osnovana je 2015. godine, a bavi se istraživanjem i razvojem u polju mašinskog inžinjeringa. Zaposleni inžinjeri rade na razvoju proizvoda, mašina i konstrukcija u rudarskoj industriji (metalurgija), industriji nafte i ulja, automobilskoj industriji, te u oblasti klimatizacije, grijanja i hlađenja. Argerr d.o.o. je izvozno orjetisana firma koja pruža usluge većinom stranim kompanijama, naročito u Švedskoj i Holandiji. 90% prihoda kompanije čine usluge inžinjeringa za Švedsko tržište. Kao dio tima inženjeri ove kompanije rade na velikim projektima u Evropi, a takođe sarađuju i sa manjim domaćim kompanijama kojima su potrebne ove usluge.