Unaprijedili uslugu i dobili nove klijente

Kompanija „Sistem Qualita,S“ sa Pala već više od dvije decenije pruža usluge kontrole kvaliteta koja se temelji na stručnim analizama i tehničkim ispitivanjima tečnih naftnih goriva, hrane biljnog i animalnog porijekla, vode za piće, otpadnih, podzemnih i površinskih voda, alkoholnih pića i okolinskog zraka, po najvišim standardima Evopske unije.

Podršku Challenge fonda dobili su za realizaciju projekta „Kvalitet u cilju povećanja privredne aktivnosti i zdravlja stanovništva“. Kroz ovaj projekat nabavili su novu opremu koja upotpunjuje njihovu uslugu u oblasti kontrole tečnih naftnih goriva prema važećim standardima EU, kao i referentne materijale proizvedene prema evropskom standardu ISO 17034, a stvorila se mogućnost zapošljavanja i novih radnika. Ukupna vrijednost projekta je 115.843,81 KM, od čega je iznos granta iz Challenge fonda 55,26%.

„U BiH postoji velika neusklađenost sa važećim standardima EU. Tako se sistem ispitivanja kontrole kvaliteta tečnih goriva radi prema standardu iz 2000. godine a u EU se primjenjuju standardi iz 2018. godine. Zahvaljujući novoj opremi, naša laboratorija sada može pružati uslugu analize kvaliteta tečnih goriva po metodama i standardima koje traži Evropska unija. Tako smo zadržali postojeće klijente ali i dobili nove korisnike naših usluga. Poseban efekat ovog očekujemo u narednom periodu jer će Bosna i Hercegovina, na putu pridruženja Evropskoj uniji, morati uskladiti standarde i legislativu i u oblasti kontrole kvaliteta tečnih goriva. Naša kompanija će biti spremna da odgovori svim zahtjevima tržišta u ovoj oblasti“, kažu u ovoj kompaniji.

Zahvaljujući realizaciji projekta zaposlili su dva nova radnika, mlade žene, inženjere hemije koje su prošle obuku za rad na opremi u sklopu same implementacije projekta.

„Finansijska podrška je krucijalna za dalji razvoj i napredak u svim preduzećima, naročito sada kada je cijeli svijet pogođen posljedicama pandemije. Zbog toga je podrška Challenge fonda jako važna za preduzetnike u BiH. Naša saradnja sa C2C timom je bila više nego profesionalna na obostrano zadovoljstvo i zaista nam je bila čast učestvovati u ovakom projektu“, ističu u kompaniji.