U toku terenska posjeta 19 privrednih subjekata koji su prošli drugu fazu evaluacije

Eksterni evaluacioni komitet, koji je u potpunosti nezavisan od implementirajućih agencija SERDA i EDA, a koji čine tri člana iz Švedske i dva člana iz Bosne i Hercegovine završio je drugu fazu evaluacije, u okviru 2. Poziva za prijavu inovativnih poslovnih ideja Challenge to Change projekta.

U toku je terenska posjeta i proces ugovaranja sa izabranim privrednim subjektima koji su predloženi za sufinansiranje sredstvima Challenge fonda. Nakon zvaničnog potpisivanja ugovora sa korisnicma Challenge fonda, biće objavljena finalna lista korisnika.

U okviru 2. Poziva Challenge to Change projekta, pristigle su 302 aplikacije, te nakon prve faze evaluacije 35 privrednih subjekata je prošlo u drugu fazu, nakon čega je 19 privrednih subjekata predloženo za sufinansiranje iz Challenge fonda.