U okviru prvog poziva C2C pristigla 701 aplikacija

Prvi poziv za grant sredstva Challenge fonda, nakon šest sedmica, zvanično je zatvoren 12. juna 2017. godine u 16 sati. U predviđenom roku pristigla je 701 aplikacija koje ce proći prvu fazu evaluacije, koja uključuje ocjenu tri glavna kriterija:

- inovativnosti predložene projektne ideje (relevantnosti) – do 30 bodova,
- izvodljivosti i održivosti projektne ideje – do 35 bodova,
- šire društvene koristi – do 35 bodova.

Maksimalni broj bodova za jednu aplikaciju u ovoj fazi evaluacije iznosi 100. Minimalni broj bodova koji projekat mora osvojiti da bi prošao u drugu fazu evaluacije je 70.

Obavještenje o rezultatima prve faze evaluacije očekuje se u drugoj polovini jula.

Drugu fazu evaluacije će provesti Eksterni evaluacioni komitet EEC, koji je u potpunosti nezavisan od implementirajućih agencija SERDA i RARS. EEC čine tri člana iz Švedske i dva člana iz BiH.  Preliminarnu listu predloženih projektnih prijedloga sačinjava Eksterni evaluacioni komitet.

Za projeknte prijedloge koji nakon evaluacionog procesa budu na preliminarnoj listi za finansiranje, organizovat će se terenska posjeta aplikantima/partnerima, koja ima za cilj da utvrdi vjerodostojnost dostavljenih podataka i činjenica iz aplikacionog obrasca.

Ukoliko se kroz terenske posjete utvrde odstupanja od prezentovanih podataka u aplikacionom obrascu, ovi projektni prijedlozi će biti odbačeni.

Nakon završetka terenskih posjeta i formiranja konačne liste prihvatljivih projektnih prijedloga, svi aplikanti će biti obavješteni o rezultatima Javnog poziva.