Softver za stvaranje rodnog uticaja

„Bespovratna sredstva Challenge fonda odličan su način za podršku kompanijama sa inovativnim i kreativnim rješenjima društvenih izazova“, kažu u kompaniji Profss koja je za realizaciju svog projekta GoGender SaaS dobila grant u iznosu od 30.000 evra. Uložili su i 63.153 evra vlastitih sredstava i razvili digitalnu platformu koja pomaže organizacijama da ublaže rodnu nejednakost i poprave položaj žena.

„Da li ste znali da će biti potrebno 136 godina da žene i muškarci postanu jednaki? Ova uznemirujuća činjenica nas je inspirisala da razmislimo i razgovaramo o tome šta bismo mogli da uradimo da ovo promijenimo. Tako je nastao GoGender koji nudi alate za prikupljanje i analizu rodnih podataka, razvoj rodnih strategija i akcionih planova, praćenje i podršku sprovođenju rodnih obaveza, mjerenje i evaluaciju rezultata. Platforma takođe obezbjeđuje radni prostor za zajednički rad menadžmenta, članova tima i svih zainteresovanih strana, resurse za učenje i kontinuiran razvoj rodnih kompetencija, kao i online pristup stručnjacima za rodna pitanja zakonsultacije i povratne informacije“, pojašnjavaju u kompaniji koja je uvjerena da sve žene i muškarci imaju talente i sposobnosti koji često propadaju zbog rodne pristrasnosti.

„Sa našim SaaS rješenjem, osnažujemo organizacije da gledaju i djeluju izvan ove pristrasnosti, prihvatajući svačiji puni potencijal da se istakne rezultatima i stvara dobro za lјude i planetu“, ističu u ovoj kompaniji.

GoGender, namjenski je vođen tehnološki startup, osnovan u SAD u novembru 2021. kao rezultat podrške koju pruža Challenge to Change fond.