Siguran plasman motiviše za ostanak na selu

Stotinu muznih aparata za kooperante poljoprivredne zadruge „Zlatna kap“ iz Jelaha nabavljeno je uz podršku Challenge fonda čime je unaprijeđen kvalitet sirovog mlijeka, omogućena proizvodnja nove vrste sira i osnažen život žena na selu.

„Osim muzilica, zahvaljujući projektu nabavili smo i jedan laktofriz, miks prikolica za stočnu hranu, a zaposlen je i jedan veterinarski tehničar kao referent za otkup mlijeka. Ukupna  vrijednost projekta je 117.050,50 KM, od čega je vlastito učešće 59.970,45 KM, a grant sredtsva 57.045,05 KM“, kažu u zadruzi.

To je, kažu, u velikoj mjeri olakšalo posao ženama koje se uglavnom bave ovim poslom, poboljšan je kvalitet mlijeka, kao i otkupna cijena što je povećalo i njihove prihode.

„Projekat koji smo realizovali uz podršku C2C fonda značajan je i zbog toga što sprečava odlazak ljudi sa sela. Olakšana proizvodnja i siguran plasman proizvoda dobar su motiv za ostanak na selu“, ističu u zadruzi koja je nastala 2007. godine kao porodična zadruga.

„U to vrijeme problem je bila neredovna isplata za sirovo mlijeko. Mi smo tada imali malu farmu i nakon osnivanja zadruge odmah smo počeli proizvodnju sira, kajmaka i drugih mliječnih proizvoda. Danas imamo savremeno opremljenu siranu u kojoj proizvodimo 18 vrsta sira sa raznim začinima i ljekovitim biljem koje prodajemo na domaćem tržištu. Povećanjem kapaciteta za otkup i preradu mlijeka povećavao se i broj kooperanata kojih danas imamo 148, a drastično su porasli i prihodi. Zadruga trenutno ima 4 stalno zaposlena, sve osobe mlađe od 40 godina“, sa ponosom ističu u zadruzi.