Promocija 38 korisnika Challenge fonda

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i Agencije za razvoj preduzeća Eda, uz podršku Ambasade Švedske u BiH kroz projekte „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ i „Challenge to Change, C2C 3.0“, 5. decembra 2023. godine u Sarajevu je održana Šesta godišnja konferencija o podršci malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji su predstavljene aktuelne prakse i instrumenti podrške održivom razvoju malih i srednjih preduzeća u BIH od strane međunarodnih projekata i donatora. Diskusije su bile posvećene neophodnim reformama ka zelenoj i digitalnoj tranziciji, povećanju konkurentnosti i inovacija u malim i srednjim preduzećima.

U uvodnom obraćanju, ambasadorica Švedske u našoj zemlji Helena Lagerlof istakla je kako Švedska ima veliko iskustvo u oblasti podrške malim i srednjim preduzećima i prepoznaje njhovu ulogu u razvoju bh. ekonomije. “Želimo da potaknemo brže promjene unutar kompanija i ekonomije BIH općenito. Želimo da vidimo koje to stvari dobro funkcionišu, a šta je ono što je potrebno promijeniti kako bi ostvarili veći uticaj", naglasila je ambasadorica Lagerlof.

U okviru konferencije promovirano je 38 korisnika, koji će zahvaljujući sredstvima Challenge fonda u iznosu oko 940.000,00 EUR imati mogućnost da realiziraju inovativne poslovne ideje. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je oko 3,1 milion EUR, tako da je kroz ove projekte privatni sektor stimulisan i učestvuje sa oko 70 % vlastitih finansijskih sredstava.

Do sada su objavljena dva poziva u okviru Challenge to Change 3.0 projekta, na koje je pristiglo 636 aplikacija što potvrđuje opravdanost postojanja ovakvog oblika finansijske podrške u našoj zemlji. U toku je i treći poziv, a rok za prijavu aplikacija je 28. decembar ove godine.