Potpisani ugovori sa korisnicima grantova iz 2. javnog poziva

U sklopu 2. javnog poziva projekta Challenge to Change 3.0, potpisani su ugovori o dodjeli grant sredstava sa sljedećim privrednim subjektima:
 1. 1.  COMPEX d.o.o. Banja Luka
 2. 2.  DOBRILOVIĆ MEDOPROM d.o.o. Derventa
 3. 3.  EASTCODE d.o.o. Banja Luka
 4. 4.  ENERGO-GROUP d.o.o. Istočna Ilidža
 5. 5.  Greens d.o.o. Vogošća
 6. 6.  INDUSTRIAL AUTOMATION d.o.o. Tuzla
 7. 7.  MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude
 8. 8.  METRON AUTOMATION d.o.o. Gračanica
 9. 9.  New City Studio d.o.o
 10. 10. OREA Bazaar d.o.o. Sarajevo
 11. 11. PADRINO-BP d.o.o. Novi Grad
 12. 12. PLANT d.o.o. Tuzla
 13. 13. PROCESNA OPREMA INŽENJERING d.o.o. Trn - Laktaši
 14. 14. RCS d.o.o. Travnik
 15. 15. SAGA d.o.o. Žepče
 16. 16. SEEBA d.o.o. Sarajevo
 17. 17. Semblie d.o.o. Tuzla
 18. 18. UNIS Telekom d.d. Mostar
 19. 19. ZIK d.o.o. Mostar

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 474.572 EUR.