Potpisani ugovori sa korisnicima grantova iz 1. javnog poziva

U sklopu 1. javnog poziva projekta Challenge to Change 3.0, potpisani su ugovori o dodjeli grant sredstava sa sljedećim privrednim subjektima:
 1. 1.   AIDA-COMMERCE d.o.o. Sarajevo
 2. 2.   Bravarija Pile d.o.o. Trn-Laktaši
 3. 3.   DELTA PETROL d.o.o. Kakanj
 4. 4.   DSD PROJEKT d.o.o. Derventa
 5. 5.   GLOVIS d.o.o. Zenica
 6. 6.   HERKON d.o.o. Mostar
 7. 7.   JUSRI d.o.o. Goražde
 8. 8.   KIKO d.o.o. Bijeljina
 9. 9.   KLOKO dizajn studio, vlasnica Hamedović Džana, Zenica
 10. 10. KNEŽEVIĆ-Co d.o.o. Banja Luka
 11. 11. PET SERVIS d.o.o. Zenica
 12. 12. PLASTEX d.o.o. Gračanica
 13. 13. RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo
 14. 14. Sugar on Top d.o.o. / Šećer na kraju d.o.o. Vogošća
 15. 15. TEM MANDEKS d.o.o. Široki Brijeg
 16. 16. TIKT MANUFAKTURA d.o.o. Gradiška
 17. 17. TRGOSIROVINA d.o.o. Sarajevo
 18. 18. WISCHT d.o.o. Doboj
 19. 19. ZE-STEEL GALVANO d.o.o. Zenica

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 465.164 EUR.