Podrška inovativnim sistemima za rehabilitaciju

Kompanija Axelyos d.o.o. Banja Luka aplicirala je za bespovratna sredstva iz Challenge fonda projektom „Sistem za motornu rehabilitaciju gornjih ekstremiteta“. Cilj projekta je bila izrada sistema za motornu rehabilitaciju gornjih ekstremiteta koji pruža zabavnu rehabilitaciju i daje bolje rezultate rehabilitacije, kao i izrada administrativnog panela za vođenje i praćenje napretka pacijenata.

Kroz projekat se razvijao multi-touch sistem, koji kombinuje postojeće multi-touch tehnologije sa nizom novih aplikacija usmjerenih na rehabilitaciju i softwerskim rješenjem za praćenje i mjerenje pacijenata tokom rehabilitacije. 

Ukupni budžet projekta je 47.880 EUR, od čega su 23.880 EUR0 grant sredstva Challenge fonda, a 24.000 EUR vlastito učešće firme.

„Prema našim saznanjima, ovo je prvi sistem sličnih namjena razvijen na tržištu BiH koji kombinuje multi-touch tehnologije sa nizom novih aplikacija usmjerenih na rehabilitaciju, sa softwerskim rješenjem za praćenje i mjerenje pacijenata tokom rehabilitacije“, kažu u ovoj kompaniji.

Osim što su, zahvaljujući projektu, zaposlili nove radnike, u kompaniji Axelyos ističu da im je podrška C2C fonda pomogla da se lakše odluče na investiranje u inovativna rješenja koja su korisna i za privredu i za krajnje kupce.

Axelyos d.o.o. Banjaluka formiran je 2013. godine kao softverski startup u okviru Inovacionog Centra Banja Luka sa jednim zaposlenim.

„Naš sistem za upravljanje poslovanjem transportnih kompanija i dispečovanje putem mobilnih uređaja je bio jedan od pionirskih sistema koji su se koristili u Australiji, Novom Zelandu i Ujedinjenom Kraljestvu. Vremenom smo ostvarili značajan rast u prodaji, proširili poslovanje na Norvešku, Švedsku, Sjedinjene Američke Države, povećali broj zaposlenih na preko 10 i kreirali proizvode u mnogim drugim industrijama. Kreirali smo, između ostalog, softverska rješenja za računovodstvo i reviziju, hedge investicione fondove, avijaciju i navigaciju, video editing, pametne satove i IoT hardverske komponente, prodaju, digitalni marketing, advertising, upravljanje skladištima i proizvodnjom. Cloud smo provider rješenja na Amazon, Azure i Google cloud-u. Broj zaposlenih u zadnjih pet godina varira od 10 do 25, uključujući podizvođače, u zavisnosti od zahtjeva klijenata i projekata. Primarno smo izvozno orijentisani i radimo skoro isključivo sa firmama van Bosne i Hercegovine“, pojašnjavaju u ovoj uspješnoj kompaniji.