Podrška bh kompanijama švedskim poslovnim metodama

Kompanija SEEBA AB je nakon godina uspješnog poslovanja na Švedskom tržištu, 2017. godine otvorila svoju kancelariju i u Sarajevu. Nudi sveobuhvatan model poslovanja koji kombinuje znanje, resurse i alate uz pomoć kojih, zajedno sa klijentima, kreiraju strategiju rasta usmjerenu ka specifičnim potrebama i izazovima.

„Na javni poziv Challnge fonda aplicirali smo sa projektom “SEEBA Business Accelerator”. Riječ je o intenzivnom  programu edukacija za mala i srednja preduzeća koji je baziran na švedskim poslovnim metodama razvoja. Krajnji cilj je da se podrže bh privredna društva u realizaciji inovativnih poslovnih ideja koje će dovesti do povećanja zaposlenosti, povećanja konkurentnosti na globalnom tržištu, te ukupnog socio-ekonomskog razvoja u BiH”, pojasnili su u ovoj kompaniji.

Sam program “SEEBA Business Accelerator”  realizovan je kroz interaktivne i usmjerene stručne radionice koje su uspješno završene u decembru 2018. godine. Aktivnosti se nastavljaju i u 2019. godini kroz mentoring koji će provoditi SEEBA eksperti. Na taj način učesnici će moći testirati svoje poslovne modele i steći nove vještine i kapacitete za proširenje i unapređenje poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 67.000 EUR, od čega je Challenge fond odobrio učešće u iznosu od  30.000 EUR, tj. 44,7%. 

Uspješna realizacija ovog projekta doprinijela je prepoznatljivosti, kao i dodatnom predstavljanju kompanije SEEBA poslovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Takođe, omogućeno je zapošljavanje dodatnih kvalifikovanih kadrova.

“Najznačajnim poslovnim uspjehom projekta smatramo uspjehe koje su postigle kompanije učesnice  nakon završetka “SEEBA Business Accelerator” programa, kao i  činjenicu da će upravo SEEBA  neke od njih, zajedno sa timom odabranih stručnjaka, voditi kroz procese internacionalizacije i/ili digitalizacije njihovog poslovanja. Projektom smo omogućili kompanijama učesnicama da prošire svoja poslovna poznanstva, ostvare nove poslovne prilike i steknu nova iskustva. Učesnici “SEEBA Business Acceleratora” su uz pomoć ovog programa naučili kako da otklone prepreke sa kojima su se susretali, edukovali su se na poljima digitalnog marketinga, internacionalizacije i digitalizacije samog poslovanja”, kažu u kompaniji.

Challenge to Change smatraju jedinstvenim i značajnim projektom koji omogućava smanjenje nezaposlenosti, povećanje konkurentnosti, kao i  održivog socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. 

“Značaj podrške fonda ovog tipa jeste što omogućava kompanijama da prošire i unaprijede svoje poslovne kapacitete, kao i da prepoznaju ili predstave i uspješno implementiraju sasvim nove poslovnih ideje. Uz podršku Challenge to Change fonda, kompanije u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da zaposle dodatne kvalifikovane kadrove, što direktno utiče na smanjenje odliva mladih kadrova iz BiH”, rekli su u SEEBA AB.