Pametna aplikacija poboljšala efikasnost

Grant sredstva C2C fonda u iznosu od 36.182,86 KM iskoristila je i kompanija "Karpenteri Vitorog" iz Prijedora za razvoj i implementaciju softvera za planiranje i vođenje proizvodnog procesa u drvnoj industriji. Ukupna vrijednost projekta je 110.569,17 KM.

Softver je realizovan kao web aplikacija, dostupna na velikom broju platformi (PC, tablet, telefon), koja omogućava integrisano planiranje, upravljanje, praćenje i analizu efekata proizvodnog procesa što direktno poboljšava efikasnost u radu. Plan je da se softver razvijen kroz projekat, implementira i dalje razvija u firmama drvne industrije BiH i okruženja.

“Realizacija projekta pomogla nam je da uspješno savladamo izazove upravljanja i kontrole poslovanja. Dnevna proizvodnost je povećana sa ranije maksimalnih 498 proizvoda na dan (juli 2019.) na 605 proizvoda na dan u zadnjem kvartalu 2020. godine. Uprkos pandemiji COVID sačuvana su postojeća radna mjesta, a zaposleno je 12 novih radnika”, kažu u ovoj kompaniji.

Dodaju da je podrška fondova kao što je C2C često ključna za donošenje odluke o realizaciji inovativnih projekata. 

“Kroz samu aplikaciju preduzeća jasno analiziraju/definišu svoju potrebu i sa potencijalnim partnerima traže inovativna rješenja. To je već suštinski doprinos poboljšanjima poslovanja. Kriterijumi aplikacije pomažu firmi da osmisle koristan projekat. Obaveza prema fondu doprinosi dosljednom provođenju aktivnosti i izvjesnosti ispunjenja ciljeva”, ističu u "Karpenteri Vitorog".

Ova kompanija posluje od 2011. godine, a poznata je po proizvodnji stolica od masivnog bukovog drveta koje uglavnom izvozi. Rukovodstvo planira dalje investicije u nove CNC tehnologije brušenja i mašinske obrade drveta. Trenutno zapošljavaju 120 radnika sa tendencijom rasta broja zaposlenih u skladu da potrebama proizvodnje. Kompanija je implementirala ISO 9001:2015 i FSC CoC standarde, kao i HRN EN 1022: 2008, HRN EN 12520: 2016 certifikate za vlastite proizvode.