Otpad pretvorili u kvalitetno organsko đubrivo

Firma „Gold-MG“ d.o.o. iz Donjeg Žabara posluje od 1999. i zapošljava 36 radnika. Trenutno obrađuju oko 1.100 ha zemljišta, a u pogonu je i fabrika stočne hrane sa proizvodnjom kompletnih i dopunskih krmnih smješa kapaciteta 10t/h, u čijem sklopu se nalaze i linije za proizvodnju premiksa, peletiranje, ekstrudiranje soje, proizvodnju hrane za pse i ribe, kao i sušenje i skladištenje žitarica.

Prepoznatljivi su i po modernim farmama teladi i junadi ukupnog kapaciteta od oko 3.500 grla, a od prošle godine posjeduju i sopstvenu klaonicu krupne stoke rashladnog kapaciteta 35t.

Prvo su preduzeće u BiH koje posjeduje biogasnu elektranu kapaciteta 1.000 kW što im je omogućilo da ekološki zbrinu cjelokupni stajnjak od svinja i junadi sa njihovih farmi, smanje korištenje vještačkih đubriva, uposle lokalne firme pri izgradnji postrojenja i motivišu lokalni razvoj, zaposle još 6 ljudi ali i poboljšaju dobrobit životinja. Osim toga, ova firma nudi i usluge neškodljivog uklanjanja različitih proizvoda organskog neceluloznog porijekla.

„Ova investicija nam je omogućila i iskorištavanje toplote iz elektrane koju smo usmjerili u sušaru i peletaru u kojima je moguće proizvoditi drveni pelet za ogrev i peletirano organsko đubrivo. Kako bi proizvodnju učinili još efikasnijom i još bolje zbrinuli ekološki otpad prijavili smo se za grant sredstva iz Challenge fonda za projekat proizvodnje organskog đubriva iz otpadnih nusprodukata korištenjem obnovljive energije“, kažu u ovoj kompaniji.

Vrijednost projekta je oko 210.000 KM od čega je oko 30% finansirao C2C fond a ostatak je vlastito učešće preduzeća.

„Ovim projektom smo dobili novi, veoma kurentan proizvod na domaćem ali i stranom tržištu a to je organsko peletirano đubrivo bez dodatih aditiva. Zaposlili smo 7 novih radnika i stvorili potencijal za još četiri nova. Kroz ovu proizvodnju zbrinjavamo ne samo đubre domaćih životinja nego i cjelokupan otpad i nusprodukte iz različitih prehrambenih industrija. Podrška fonda kakav je C2C nam znači veoma mnogo jer smo osjetili da je još neko prepoznao našu inicijativu i investiciju kao jedan dobar ekološki iskorak, kao firmu za nova radna mjesta, kao nekoga ko utiče pozitivno na lokalnu zajednicu“, istakli su u „Gold-MG“.