Obavijest o toku evaluacije

Eksterni evaluacioni komitet EEC, koji je u potpunosti nezavisan od strane implementirajućih agencija SERDA i RARS, završio je drugu fazu evaluacije aplikacija u okviru Prvog poziva Challenge to Change (C2C) programa. Aplikanti koji nisu ispunili kriterije EEC i nisu prošlu drugu fazu evaluacije će biti obavješteni direktno putem e-maila.

U skladu sa preliminarnom listom projektnih prijedloga predloženih za sufinansiranje koju je formirao EEC, u toku je terenska posjeta aplikantima kako bi se utvrdila vjerodostojnost dostavljenih podataka i činjenica iz aplikacionog obrasca, kao i usklađivanje budžeta. Nakon finaliziranja liste odobrenih prijedloga, bit će organizirano potpisivanje ugovora o grantu sa korisnicima granta.