Mobilna laboratorija unaprijedila uslugu

Zahvaljujući podršci Challenge fonda, kompanija "RADIS" D.O.O. iz Istočnog Sarajeva nabavila je pokretnu laboratoriju za kontrolu građevinskog materijala, što je značajno unaprijedilo njihovu uslugu.

“Kroz realizaciju ovog projekta, kompanija je uspostavila potpuno nov i jedinstven set usluga na lokalnom i širem regionalnom tržištu kojim u potpunosti možemo odgovoriti rastućim zahtjevima tržišta u regiji poznatoj kao "veliko gradilište". Uspostavljanjem mobilne laboratorije za analizu betona, asfalta i tla stvorena je mogućnost uzimanja uzoraka na licu mjesta i skraćeno vrijeme čekanja analiza čime smo značajno olakšali poslovnim subjektima. Sa druge strane, doprinosimo zdravijoj životnoj sredini i povećanoj energetskoj efikasnosti objekata, a otvoren je prostor I za nove investicije i nova zapošljavanja”, kažu u kompaniji “RADIS”.

Ukupna vrijednost projekta je 164.094,14 KM, od čega je grant Challenge fonda 57.305,82 KM, a preostalih 106.788,32 KM vlastita sredstva kompanije. Osim nabavke mobilne laboratorije, projekat je podrazumijevao i edukaciju radnika kao i izradu promotivnih materijala.

“Podrška fonda C2C za nas je došla u pravom trenutku kada nam je obim posla rastao i stvorila se realna potreba za pokretanjem labaratorije. Finansijska sredstva  fonda bila su presudna za realizaciju naše ideje. Takođe, samo učešće u projektu je novo iskustvo za nas i otvorilo nam je neke nove pravce u kojima će  se naša firma razvijati. Pokretanjem labaratorije proširili smo set i kvalitet naših usluga, a firmu rangirali za još jednu stepenicu više u građevinskom sektoru ovog dijela BiH”, sa zadovoljstvom ističu u ovoj kompaniji koja je već tri i po decenije dostojan konkurent na tržištu građevinske industrije.

Dugogodišnje iskustvo, kadrovski potencijal, savremena oprema i tehnička sredstva, omogućavaju ovoj kompaniji da klijentima ponude kvalitetne stručne usluge. Trenutno imaju oko 130 zaposlenih, od čega je oko 30 žena. Plan je da poslovanje prošire na zemlje regiona, ali i šire.