Inovativnom tehnologijom do novog proizvoda

Specijalizovana poljoprivredna zadruga „AgroDar“ osnovana je 2012. godine u Cazinu, a sjedište firme danas je u Bihaću. Na 140 hektara vlastitih površina proizvode žitarice, a krastavce kornišone i kesten rade u kooperaciji. Zadruga se bavi i otkupom šumskih plodova.

Na javni poziv raspisan u okviru C2C fonda aplicirali su sa projektom nabavke specifičnog generatora za proizvodnju pare koja se koristi u procesu prerade kestena. Čišćenjem kestena uz pomoć ove tehologije stvara se jedinstven proizvod, a kora kestena i bio otpad od kukuruza iz vlastite proizvodnje koristе se kao gorivo za parni generator. Ukupna vrijednost projekta je 68.100 eura, od čega je učešće C2C fonda 30.000 eura.

„Ovaj projekat će doprinijeti razvoju zadruge jer ćemo povećati obim finalnog ili polufinalnog proizvoda, kao i vrijednost proizvoda. Takođe, projekat ima i višestruku društvenu korist. Većina novozaposlenih sezonskih radnika su žene koje rade na traci za pregledanje i čišćenje kestena, a indirekto je omogućeno i zapošljavanje velikog broja mladih i žena koje sakupljaju kesten. Tehnologija koristi bioenergetsku masu, a sakupljanjem kestena čistimo šumu, omogućavamo rast mladih biljaka i sprečavamo širenje bolesti na kestenovim stablima“, pojašnjavaju u „AgroDaru“.

Poslujući kao dobar domaćin na svom zemljištu, ova zadruga je brzo prepoznata kao nosilac razvoja poljoprivrede ove regije, ali i Bosne i Hercegovine.

„Kroz vrlo kratko vrijeme smo pokazali da se sa strukom, znanjem i upornošću mogu ostvariti vrhunski rezultati. Zapošljavamo mlad i stručan kadar, tako da u zadruzi radi 5 inženjera poljoprivrede i tehnolog. Trenutno imamo oko 700 kooperanata i izvozimo 90% proizvodnje, najviše na tržište Njemačke, Slovenije, Austrije i Turske. Raspolažemo sa rashladnim kapacitetima za duboko zamrzavanje i za brzo hlađenje, te komorom za održavanje proizvoda. Posjedujemo i vlastitu mehanizaciju - 5 traktora, kombajn, sijačice i priključne uređaje. Nastojimo motivisati ljude da uzgajaju pšenicu i kukuruz, jer je naše zemljište izuzetno kvalitetno. U planu je izgradnja silosa i sušara, a naš dalji razvoj vidimo u preradi i izvozu  finalnih proizvoda“, kažu u ovoj zadruzi.