Generalna direktorica Side u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini

Generalna direktorica Side, Carin Jämtin jučer je posjetila Bosnu i Hercegovinu. Na sastanku sa njom razgovarali su predstavnici organizacije Sarajevske ragionalne razvojne agencije (SERDA), Fondacije Mozaik, Društva Greens i Instituta za razvoj mladih KULT. Sastanku su prisustvovale i Lisa Fredriksson – direktorica odjela Side za Europu i Latinsku Ameriku, Johanna Strömquist - ambasadorica Švedske u BiH, te Eva Smedberg – Šefica razvojne saradnje u BiH.

Na sastanku se razgovaralo o svemu što je BiH potrebno danas za kvalitetnu i zdravu budućnost, kako podrška Švedske može pomoći izgradnji bh. društva zasnovano na vrijednostima koje promoviraju EU i Švedska, te o naporima lokalnih organizacija da BiH bude bolje mjesto za život. 

Predstavnici organizacija i programa prisutni na ovom skupu dio su ekosustava koji se korak po korak stvara (gradi) za bolju BiH. Korisnici švedske podrške u BiH podijelili su dio iskustava, organizacijskih, profesionalnih i ličnih promjena koje im je podrška Švedske omogućila, te načine na koje programi koje provodi Švedska utiče na razvoj našeg društva i kako je to podržalo njih kao pojedince. Posebno se isticala saradnja sa lokalnim vlastima i transformacija koju za organizacije i pojedince ima podrška Švedske u našoj zemlji.

Jedan od učesnika sastanka bio je i Asim Ćosić, mladi i perspektivni bh. poduzetnik firme Argerr koji se  osvrnuo na značaj podrške kofinansiranja poduzetništva koje Švedska provodi unutar ekonomskog razvoja i time doprinosi zdravom i održivom razvoju bh. ekonomije. Zahvaljujući podršci projekta Challenge to Change koji finansira Švedska, Argerr firma je otvorila CNC proizvodni odjel u kojem je razvijen prvi električni bicikl, te povećala broj zaposlenih Istovremeno, podržani su  i kroz Kreditno-garantni fond SERDA-e. Prema Ćosićevim riječima, bez ove podrške ne bi mogli razvijati firmu, pogotovo jer su počeli kao grupa mladih studenata. Primanje ove pomoći također je Argerr kvalificiralo u smislu reputacije za pružanje usluga s jednim od najvećih rudnika željezne rude u Švedskoj.

Razgovarajući sa predstavnicima organizacija i samim korisinicima programa koje provode organizacije, Carin Jämtin, generalna direktorica Side rekla je kako je podrška Švedske Bosni i Hercegovini veoma važna, posebno u situaciji u kakvoj je danas Europa, te da kao takva neće prestati. Prema njenim riječima Švedska će i dalje biti partner Bosni i Hercegovini, posebno civilnom društvu, a primjeri i ideje koje je čula na sastanku dalje afirmišu iskreno uvjerenje da je Bosna i Hercegovina zemlja koja ima ogroman potencijal i treba se dalje razvijati i napredovati ka punom članstvu u EU.