Efikasniji tretman otpadnih voda

Tretman otpadnih voda ubuduće bi trebao biti jeftiniji i efikasniji uvođenjem inovativne tehnologije u proizvodnju prečistača, odnosno uređaja za tretman otpadnih voda. Rješenje je ponudila dobojska firma „EM plus“, a podržao Challenge fond grantom od 56.736,83 KM. Ukupna vrijednost projekta kojim su aplicirali za bespovratna sredstva u okviru prvog javnog poziva je 113.473,66 KM, a drugu polovinu iznosa obezbijedila je sama kompanija.

Radi se o inovativnoj tehnologiji nove generacije uređaja za biološki tretman otpadnih voda. Glavne aktivnosti unutar projekta usmjerene su na proizvodnju 4 modela uređaja MMAP (mikrobiološko, modularno,  aeraciono postrojenje) različitih veličina i namjena i testiranje njihovih tehničkih karakteristika i funkcionalnosti u primjeni. U okviru projekta nabavili smo i opremu za internu laboratoriju za praćenje kvaliteta otpadnih voda po pojedinim parametrima radi postizanja veće efikasnosti u budućim testiranjima i proizvodnji uređaja za tretman otpadnih voda“, kažu u ovoj kompaniji.

Preduzeće „EM plus“ posluje od 2009. godine i trenutno zapošljava pet radnika. Svoje proizvode za sada plasiraju na domaćem tržištu, ali pregovaraju sa potencijalnim distributerima za plasman proizvoda i van granica naše zemlje.

„Vjerujemo da će naši proizvodi zbog svoje ekonomičnosti i efikasnosti pronaći put do novih kupaca kako na prostoru BiH, tako i u inostranstvu. Ova tehnologija je mnogo pristupačnija od dosadašnjih rješenja koja su se nudila iz uvoza. Sistem prečišćavanja otpadnih voda sada će mnogo lakše da uspostave brojna preduzeća – industrijska i komunalna, ugostiteljski objekti, trgovine, škole i druge ustanove“, ističu u „EM plus“.

U preduzeću vjeruju da bi ova ideja bez podrške C2C fonda još dugo čekala na realizaciju. Nakon uspješnog provođenja ovog projekta stvaraju se i uslovi za zapošljavanje novih radnika, ali i dalji razvoj ove tehnologije. Krajnji cilj je što efikasnija obrada otpada i otpadnih voda kako bi se smanjio njihov štetan uticaj na životnu sredinu i stvorili bolji životni uslovi za generacije koje dolaze.