C2C fond podstiče na uvođenje novih tehnologija

Preduzeće „Ekopraktik“ iz Zavidovića iskoristilo je grant C2C fonda za nabavku višenamjenskog sjekača za tretman krupnog otpada i elektromagneta za odvajanje metalnog otpada i sada može vršiti primarnu obradu metala, gume, plastike, drveta i betona. Dobijena sirovina ima široku primjenu u drugim djelatnostima, a kako zadovoljava zahtjeve inostranih kupaca, preduzeće sada može razmišljati i o pokretanju izvoza.

„Sa ovim sjekačem moguće je naprimjer usitniti stara vozila pri čemu se vrši odvajanje metala od drugih materijala kao što je staklo, plastika i sl.

Osim toga, moguće je obrađivati i auto gume od čega se dobija sirovina koja se može iskoristiti za dobijanje toplotne energije u industriji cementa. Takođe, moguće je obrađivati i krupni armirano betonski otpad koji pomiješan sa drobljenim staklom  može poslužiti kao odlična sirovina za nasipanje, posebno kod izrade puteva, objašnjava direktor preduzeća Alen Muharemović.                                                                                    

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 148.917,41 KM od čega je 60,84 % bilo učešće preduzeća, a ostatak od 39,16 % je sufinansirano iz sredstava C2C fonda. Zahvaljujući projektu, „Ekopraktik“ zaposlio je i dva nova radnika.

Realizacijom ovog projekta za najmanje 30% smanjiće se količine metalnog otpada, guma, građevinskog otpada i krupnih kućanskih aparata koje se neadekvatno odlažu u prirodi. Istovremeno, više od 50 fizičkih lica, uglavnom Roma, kao i oko 40 preduzeća koja proizvode ovu vrstu otpada ostvariće dodatnu zaradu prodajom ovih sekundarnih sirovina.

Preduzeće “Ekopraktik” d.o.o. Zavidovići osnovano je polovinom 2012. godine i bavi se otkupom i primarnom obradom metalnog i nemetalnog otpada. Tako obrađena sirovina se prodaje domaćim preduzećima. Trenutno upošljavaju 10 radnika.

Od osnivanja do danas preduzeće je kontinuirano raslo i ulagalo značajna sredstva u radne mašine i opremu. U neposrednoj blizini postojeće lokacije u toku je izgradnja novog poslovnog objekta.

Mišljenja su da je podrška fondova kao što je C2C  veoma značajna jer podstiče preduzeća na uvođenje novih inovativnih tehnologija zbog čega se brže prilagođavaju zahtjevima tržišta koje se konstantno mijenja.

„Koncept C2C fonda jednostavno tjera preduzeća da kreiraju projekte kojima će, nosim vlastite koristi  biti važni i za cijelu zajednicu“, kaže Muharemović.