C2C fond podržao inovativni projekat ZZ Brka

„Zemljoradnička zadruga Brka“ Brčko osnovana je 2001. godine i nastavila je tradiciju zadrugarstva na ovom području.

Do sada se dominantno bavila organizovanom proizvodnjom i prodajom mlijeka (do 5 miliona litara godišnje), voća i povrća (do 2000 tona godišnje), žitarica i prometom repromaterijala (do 600 tona godišnje) u saradnji sa preko 1000 kooperanata sa područja Brčko distrikta i okolnih opština (FBiH i RS). Zadruga svoje proizvode plasira i na inostrana tržišta, prije svega na tržište Republike Turske. Trenutno upošljava 18 stalno zaposlenih radnika, a u sezoni i do 30 radnika.

Značajna sredstva ulažu u vlastite prerađivačke kapacitete. Planovi za 2020. su veoma ambiciozni.

„Očekujemo da ćemo do kraja 2020. imati i malu mljekaru koja može u smjeni preraditi 48000 litara mlijeka, minusnu hladnjaču kapaciteta 1000+ tona, sušaru za voće kapaciteta 10 tona/24h, silose za skladištenje žita kapaciteta 1000 tona i sušarom za žito kapaciteta 150 tona/24 h. Sve to bi omogućilo zapošljavanje 40 novih radnika“, optimistično najavljuju u zadruzi.

Dio ambicioznih planova ostvariće uz podršku C2C fonda.

“Kroz projekat C2C smo nabavili opremu za pakovanje, čokoladiranje (finalizaciju proizvoda), sječenje voća, plinsku stanicu i trafo stanicu. Sa ovom opremom sad možemo da pakujemo suho voće koje ćemo proizvoditi u novom prerađivačkom pogonu. Dnevni kapacitet naše proizvodnje će biti 50.000 kesica voćnog čipsa u novom pogonu i obezbjedit će posao za 30 radnika“, kažu u „Brki“.

Vrijednost projekta “SMART HEALTY SNACKS” je 233.718,90 KM, od čega je grant u iznosu od 58.674,90 KM. U novu opremu i zgradu zadruga je do sada investirala preko 1.000.000 KM. U planu je još 600.000 KM investicija da se postrojenje stavi u funkciju. Treba naglasiti da će ovaj pogon biti prva zgrada koja će kompletnu potrebu za električnom energijom zadovoljiti iz vlastitih solarnih panela. Projekat takođe podrazumijeva i sasvim inovativan način solarnog dogrijavanja vazduha potrebnog za sušenje, čime će se potreba za plinom smanjiti za 90%, čime se na godišnjem nivou štedi oko 300.000 KM.

U zadruzi ističu da je pomoć fondova kao što je C2C više nego dobrodošla.

“Donator je razumio potrebu pružanja podrške firmama koje su spremne da investiraju u inovativna rješenja koja u konačnici treba da doprinesu razvoju društva. To sa lokalnom zajednicom nije bio slučaj. Administracija je spora i skupa i veoma opterećuje poslovanje”, poručuju iz ZZ Brka.