Bolji kvalitet, manji troškovi, veće količine mlijeka

Sa maksimalnih 30.000 evra granta C2C fonda podržan je i dalji razvoj mljekare „Pađeni“ iz Bileće. Oni su ova sredstva iskoristili za nabavku i instaliranje opreme kod kooperanata za čuvanje sirovog mlijeka i edukaciju proizvođača. Ukupna vrijednost projekta je 86.000 evra.

Realizacijom ovoga projekta mljekara će obezbijediti bolji kvalitet mlijeka, smanjiti troškove i stvoriti uslove za povećanje količina sirovog mlijeka postojećih i uključenje novih proizvođača.

„Značaj projekta je još veći jer na ovaj način podržavamo i brojne porodice koje proizvode mlijeko. U projekat je direktno uključeno oko 145 proizvođača mlijeka. Među njima ima i povratničkih porodica kojima je ovo jedini izvor prihoda, a često su svi članovi domaćinstva angažovani na farmi. Tu ima i mladih ljudi koje zadržavamo na selu. Zahvaljujući mljekari oni imaju garantovan otkup i isplatu“, kažu u ovoj uspješnoj kompaniji.

Mljekara „PAÐENI“ osnovana je 1999. godine i početni kapacitet je iznosio skromnih 130 litara na dan. Danas je to savremeno opremljen pogon koji ima dnevni kapacitet prerade 100.000 litara svježeg mlijeka, koje se otkupljuje od preko 1000 kooperanata sa područja 22 opštine Hercegovine, Romanije i Podrinja. Sirovo mlijeko prerađuje se u 30-ak mliječnih proizvoda i plasira na tržište cijele BiH, zemlje okruženja (Crnu Goru, Srbiju, Hrvatsku) i u Švedsku. Prateći trendove razvoja mljekara stalno osavremenjuje proizvodne linije i razvojem novih proizvoda nastoji zadovoljiti potrebe potrošaca. Nalazi se u prirodnom okruženju, na brdsko-planinskom području nadmorske visine od oko 650 m.