Kalendar

Info dan - Banja Luka


Mjesto događaja: Akvana

Info dan na kojem će biti predstavljen prvi poziv Challenge programa održat će se u srijedu, 24.05.2017., sa početkom u 11h u Akvani.

Info dan - Istočno Sarajevo


Mjesto događaja: Administrativni centar Grada Istočno Sarajevo

Info dan na kojem će biti predstavljen prvi poziv Challenge programa održat će se u Istočnom Sarajevu, za 23. maj sa početkom u 11h, u zgradi Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje 14. Info dan se organizuju u saradnji sa Razvojnom agencijom Istočno Sarajevo.

Info dan - Bijeljina


Mjesto događaja: Skupštinska sala Grada Bijeljina

Info dan na kojem će biti predstavljen prvi poziv Challenge programa održat će se u Bijeljini u saradnji sa Gradom Bijeljina i Agencijom za razvoj MSP Bijeljina, u ponedeljak  22. maja sa početkom u 12h u Skupštinskoj sali Grada Bijeljina.

Info dan - Doboj


Mjesto događaja: Restoran Harizma

Info dan na kojem će biti predstavljen prvi poziv Challenge programa održat će se u petak, 19.05.2017., sa početkom u 11h u prostorijama restorana Harizma.

Info dan - Zenica


Mjesto događaja: Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb

Info dan na kojem će biti predstavljen prvi poziv Challenge programa održat će se u prostorijama Agencije ZEDA, Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb (2. sprat ICC), četvrtak 18.05.2017. godine sa početkom u 11 sati.

Info dan - Prijedor


Mjesto događaja: Miloša Obrenovića 18c

Info dan na kojem će biti predstavljen prvi poziv Challenge programa održat će se u srijedu, 17.05.2017., sa početkom u 11h u sali Zavoda za izgradnju grada Prijedora (sala  preko puta Gradske tržnice), adresa Miloša Obrenovića 18c, 79101 Prijedor.

Info dan - Mostar


Mjesto događaja: INTERA Technology Park Mostar

Info dan na kojem će biti predstavljen prvi poziv Challenge programa održat će se u INTERA Technology Park Mostar, srijeda 17.05.2017. godine sa početkom u 11 sati.

Info dan - Trebinje


Mjesto događaja: Agencija Trebinje

Info dan na kojem će biti predstavljen prvi poziv Challenge programa održat će se u utorak, 16. maja, sa početkom u 11h u prostorijama Agencije Trebinje, ulica Stepe Stepanovića bb.

Info dan - Goražde


Mjesto događaja: Općina Goražde

Info dan na kojem će biti predstavljen prvi poziv Challenge programa održat će se u Općini Goražde, četvrtak  11. maj 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Svečana promocija prvog poziva za prijavu za grant sredstva Challenge fonda


Mjesto događaja: Sarajevo

Svečana promocija Challenge programa će biti održana u četvrtak, 27. aprila 2017. godine u Hotelu Bristol Sarajevo s početkom u 14 sati.


  • Partner Organizations: RARS